Ελληνικά (Greek)


 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 


 

Αυτό είναι το πρόταγμα για την πολιτική δημοκρατία, την οικονομική δημοκρατία (πέρα από τις στρεβλώσεις της οικονομίας της αγοράς και του κρατικού σχεδιασμού), όπως επίσης τη δημοκρατία στο κοινωνικό πεδίο και την οικολογική δημοκρατία, δηλαδή για μια Περιεκτική Δημοκρατία.

Συνοπτικά, η ΠΔ είναι μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης που επαν-ενσωματώνει την κοινωνία με την οικονομία, την πολιτεία και τη φύση. Η έννοια της Περιεκτικής Δημοκρατίας προέρχεται από τη σύνθεση των δύο μεγάλων ιστορικών παραδόσεων της αυτονομίας: της κλασικής δημοκρατικής και της σοσιαλιστικής. Επίσης, ενσωματώνει τα ριζοσπαστικά πράσινα, φεμινιστικά, αυτόχθονα και τα εθνοαπελευθερωτικά κινήματα του Νότου.

Από τη σκοπιά της Περιεκτικής Δημοκρατία, ο κόσμος βρίσκεται σε μια πολυδιάστατη κρίση, η οποία οφείλεται στη συγκέντρωση εξουσίας/δύναμης στα χέρια διαφόρων ελίτ, ως αποτέλεσμα της εγκαθίδρυσης του συστήματος της οικονομίας της αγοράς/ανάπτυξης, της αντιπροσωπευτικής "δημοκρατίας" και των σχετιζόμενων ιεραρχικών δομών. Έτσι, η Περιεκτική Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρηθεί μια ακόμα "ουτοπία" αλλά ως μάλλον η μόνη λύση για διέξοδο από την κρίση.

Υλικό και περιεχόμενο για το πρόταγμα της Περιεκτικής Δημοκρατίας μπορείτε να βρείτε στα: περιοδικό Περιεκτική Δημοκρατία; αρχείο Τάκη Φωτόπουλου; The International Journal of Inclusive Democracy; Democracy & Nature.

 


 

 


 

 

 

 

Home