last editing @ 13-04-2013

(17 1990)


 


 

ovo o v () v ovov v vv , v v, o ov o v v v o o o o 1994. v v, v . o o o o o o v v- v o ov v v v ov o o oo o (). o o o vv v ovo v o v v v o o, o o 1997, v o ovo voo (ECU).

, v v o vo v vv v, oo v vov o 80% o oo vo o v o v vo, v v o o o 2-3 v, v ov o v v o v ov v v oo o 1993. o oovo v o vo ov ooo o o v oo v v o , oovo ovo. o v v o oovo o o vo o v, vo oo; , vvoov o o v oovo vo o v v o , ov v o, , v vv ov v; o v v o v o vo o o o v v o vo o.

To ovo v v ov o, o o, o v o v o v v vv ov o , o 70, o o o v ov. o , o o o oo, o Bretton Woods, v vo v o v vov v , oo oo o v ov o oo. v v ov o o oov v vov v v ov, v ooov o oo o ov o v v oov, , o oo v o, o o ov v , ov o oo v o o vo v v o oo v oo v o v.

o v o, vvv o o v, o  o o, v o v o vo v v o ov o vv v v v vo vo o ov . v v o o o ovo o voo o v v vo ov o ovov, o ov v ov ov o. o ov v o oo o v ov v o .

v o oo o v o vvov v oovo v ooovv v-vv, o ovo v v ov v vv v o o o , o, v oovo v ovo oovo, v. o ooo o ECU , o o oo o v, v v o o o ov o ovo voo. o ECU oo ovo v o o (o ov o ov o Budensbank oo o o o oo o o Bretton Woods), v o vo v v v ov o v o v vov o o o oo-o. v ov, , o vo o o o v o oo o ( ov o o o o o) v v-v. v o o oo o o v o o v. o o oo o o v o v, v v ov o o, v v v v o o v vo v ov. o o o v .

oo o v o v v o o v v vo o o o o v v vo o voo o v. oo v o o o o-oovo o v v o o o-oovo o oovo v. o o o, o o vov vv v oov v ov o o o v ov v vv o, vov v vov o, o oo ov o (oo) o v ov o o o ov.

o o-oovo o, o o , v v o v vv , o o o o. v v vv v v v-v v o oo o voo v o o v ov, , o vv o o , o v ov v vov v o voo ܻ o . ov o, o oo v o oo (vov o v o ), o oo, v o ov v v v. v v v v v v v v o. , v o v oov v ov v o o, v o ov v v ( vo/ oovo o) o ov vo ov , o v o o oo v v o o. vo v ov ( o vv) , v. o ov , o oo v o v, oo, v o oo v o o, o v ov.

H o, , v o o o vo o o v v o v ov, ov o o ov , o o v vv v o ov ooo o Ioo v, oov, , o vv. vv o v v , vo, o v vo voo v.

o v v, o vo v o, oo o o vo o oovo vo , ov o v o oovo ovo. ov o vvoov o : oovo . o ooo o o o, o, ovo ov v o v oovov v. , o o o o v , , vo ( v o v) , v , o o o ( o v o ov v v vv) o vo ovo , o ov oovo , v v o v v o 1993.

v v , o o oovo vo, o ov v v o v v v o v oovo v v ov v o vov o ovoo o vov v. , v oo, , o o , o v o vo o o vo vo v v vov v oovo v . o oo o v ޻ , o v ovov. ov o v o o v v vo o v o 1993 v vov v. Mo o o oovo vo ovov v vo o ( o, , v o o v ov o) v o v ov v o . v o .

v vo o v o v v o o o . o ov o v oo o o oo o v o o o (1950- 70), v vo ov v v v o v ov v oovo , v v. v, o ov vo o o vovo vv , o ov o v ( o voo v vov ov), ov o ov ( oo o v o oo vvo v o ov o ov) o v v vv vv o o o . o, ov, v o v o v o , o oovo , v v , v o, o v oo v v o v. , v v o o o . , v o v v .

Av vo o o o o o o o o o oo v ov , o vo v v o , v oovo , v v v. v o oo v o oo o ov, o vo vo v , o v o vo o o oo, vv v . oovo , v oo , v voo o voo. , v v o v o o o, , vo v v . X v o o o, vo ov v v. v o v v v. v ov v v oov o ( v o ov o ov) v vov v o oo v o vo o . , v v, ovov v oo, , v v .

v v o v o o / vv vv ( vv oo v) o o ov. , , o v vov o ov o , o v oovo oo...

v vv o v 15 v , , o oo o, v oovov v o o o. v o , o o o 80% o oo o o o o 70, v v v v v vv v. v o vv o v , v , v, v vv o voo ovo . oo v ov oo v v v ovvo vv .

: v o o oovo vo o ov o o ooo v v v vv, v o . ov oov oo v vo oo o v , v , v (, v, v, v v oovo v) v o ov, o , v v.