(19 1990)


, -


v v ov 8 o oov oo o v o vo v v oovo . o oo oo o vo oo vo v v , o o o o v, "" v v ov o oo o o o v. 

o o oo oovo v oo o oo ooo o -o ov v oo o ovv - ov o, ov oov o oo, vov ov o o. o o "" o vv ovv ( ov vo o o vo o o , , ov o oo) o o o o.

o ovvo ovo o vv v v oo. o, o o-oovo o, o "oovo v v" o ovv, v ovoo , v v o, v-o v o vv v v o v ov v v ( oo o o o v ov) v ov oov v v.

, , v oov oovo o o, ovv o oo oo. v o v ovv o o ovv o v vv v ov v o o vo o vo o o "oo ovo" o o o o o o "o v vovv" o o "o " v .

, " o", ( ov oo o o). I, o oovo o o o o v o , vv , vo o oo vv o oov - v oo oo o oo oo- o o, oo o, vov v o o oo o o.

v o, ovv o v v vooo ov, ooo v v o o, o o, v, o v ovvv v o v oov o v ov, oovov ovvv v o oo o oo oo. v v ( o o ooo oovooo) o oo o oo oo v v vo oo o ovvo oo, o o o o Adam Smith. o v "o vo ov v v v ov" vo v vooo o v vv o ov v ooo, v o, v ov ov o o o o.

, o, v o o o, vv v o vo, o ooo o, v v ov ov o vo o v vov ovov (oovov ovv oo ) oo o. , o oo o, o vo v vv o o o v vov v ov v v o vvo v ovv oovo o vv v oov v oo o (vo oo ) v v. v v o o o, o v o o, v oo o v ov ov v, v ov vo vo o v.

, , , ov o oo o ovo o o oo, v v o v v v ov v vov v v vo vo vovo oo, vv. o o o oo o oo v o v . v v o v vv, , vvv ov o o, o o "ov o" .. o v ov v o v o , o v oo v vv v v ovov, o v vo .

v o o ov vv v v oov v vo o o v v o v ovv , o v oov, o ooov v ov o o "v-o" v ov o o v o vov v o vo vo oo. v o, ( v v vv o o v v vovvo v o -- -- o v 10 v) o o v o ov o, v oov, v v v -- v v v v vv o oo o-- o o 1% o oo o.

v vov o, v o, , o vo vo oo. vo oo, o o v oo v o o ovo, o ovo "oovo v", v v o o . vo oo oov v vov vo , v o v, , o o -- o oov , , . o o vo oo o oo v v vov ovv v, ov, v oo vo vo ovo v , ov, v o o o v vo ovv v ov. 

ov o o v ovo v o oo v o ovvv v, vv ov v , , v o o o o o oov oo o vo-o oo o oo. v oo ov, o , v v vo vo ovo v o v o v ovv , o v , v v o, o oov o o v ovvo-oovo o, o o o ovo o. oo vo oo oo, o v v oo, v v v o o o v v o ovv ov. 

o oo vo oo vo oo o v , v o v o oo vo, o o oo vo vo o, o o vo, v vov v v v o v o , oo o o v ov ov, o vov oo v v v. v, o oo ovvv ov ov ( o vo, v v ..), ov o v vov v o v ovv ov, o vo vov v o v v v ov, oo o v v , vov o oo, v o, o o o oov v oov o ooo v o "ovo".

, o, v ov o o o v o ovv ov . v v v o o o ov v ov o v-ov oo v oo (v ) o v ovv ov, o o v o oo o o o oo o oo, v v o . v oo v v v oov v v ov o o v, v o v ovv, oo o vo o o o. oo ov v v v ov ovo o v v vov ovov o o "o" o, o ov v o , ovo ovo, ov v (o vov v " o oo") o o "" o o. 

o v v ov v v ov o v v vo o . v oo, o v. v v o ov o o o v v. v o v v v. o o v voo o o vo vo vo o v v v o v ov o vov v o . 

oov o o oov o v ov v ov o ( v v ov ov, ov o o v vo ) voo v ov- o v o o v v o v ov v- v oo. v v o v v v v ( , ov vov o v v oo v o o o-oo o v) v "v" v v o v o v v v v o o. o, v o v ov , o v ,o v ovo v ovvv v o vv v ov.

v, o, o v v o o o v oo o ov, ov v v ov v v oo. v v ov v- v oo o o o o v v v v o o vo oo. v v ov o o o o oo oo v ooo o, v v v ov o o v v o o ovv.