(12 1990)


: ; 
v v v v o o o oo o oov v o vo- oovo o : I, o v o o there is no alternative (v v ). voo, o oo o v ov v vo vov, vovv v v , o o o ov v v o vovo o ovo "oovo o o", v ov v

, oo v oovo oo ov v o vov v v vv v v v ov v ;

oovo o o 70 v o o o o o oo vv (1950-75) vo o o-vo. o "o" v v v vv ( v v .. , v ..) o. o o v v v v v oovov v o o oo , v o, v o o oo. oov oovo , o, vv v o v v o o vo o o-vo, o .. o o o vo oo. 

, o voo, vo v o o o oo o v ov v, o oo, v v o ov o, v o ovo v vv v voov o o ovo, v v ov vv v vv v, v .. vvov oo vv o o. 

voo (, v) o o ov o o o ooo, v v v oo v oovo , o v o, oo , v v v. , o v ov vv o o-vo oov o oo oo v ov v v v v o vo oo o o o v v . 

o v v: v, v v o vvo o o (, v v v v ovo ov v v vov ), v (o o o o oov o o oov v o "o o") v ovvv v, v o o o o o o. o o , o ov o o v, v o ooo o v, o ov v o , o o o o oooo o . v v v ov o o vooo o o, v vov o vooo, o o v v v o oov vo o, , v o o o . 

v o v v oovo ' v v o o o o ov, oov oov "oovo o o" ( ov vv o, oov oovo , ). ov, oo vo- o v oo vo - o v v v ov vov o , o o o v oov o o o o oo, v ov o v oov v oov v o oo o . 

oovo v v v oovo v v v o voo o vo vo o o o o o ovo v. voo, oovo o vovv, "v" o ooov , o o o o , v o o vo-o v, o vo vov ovo o o ovo v o o v ov v o ooov o, oov , o vo oovo, v , v v, v , v v . 

, o, oov, o o o oo, o v o o o ovo . v o oo vov o v v v v v o ovo v o v oo v vv v vv vv o. o o, vo vov ov o o o . , : o o o , v, ov (o o) v o o (v v, vv). : oo o o v v v o ov o o o ov vvo v o v vv o o o ovo. : v oo .o.. 

ov o o o v v ov oovo , o o, v o vov vo- , v vov, o vo oovo o oo v o o v . v vo v v o oo o o v o o v v o . o ov o o o o oo ( o v v ovv) v v o oo o v (o v o 9% o 50, 11% o 60, 16% o 70 v o 18% ) v voo o o vo. voo o v o, o vov v o, v o oovoo o o v o vvo. 

, o ov o o o v o, o "o o" (o,v,v) , o o o o v o vo oo o o 70 ov v o 68% o v o, v o 80 ov ( ovo o v ov) o 54%, v vv o ov v o o. , v, v o o o ovo "v" o o. 

v v ov o ov o o v ov vv o voo ov vo, v o, v oov, v o v vo , o vo vo o. v v ovo o oo o oov v . oovo v . o o v v oo v vv. ov o o, vo o -oovo vo oo/ooo v v v, , v oovo o o o o o o ovo v. oov o v, vv o o o v oo o v v o ov o o ov o , v v v vov v. o , oov vo vo o o v voo o o o v v ovvv vv, v v vo v v, o oovo . 

o ov o o v ov o ov ooo oov v oovo , v o vo o v v v ov vv, v o o ( v ov "v " o v ov vv vv ov o v) voo oo oovo oo , o, o oo v oov , oo v v o v. o o o oovo v v v ov o o o v. o , o o v, o o ooov oov v v ov . 

v ov v o v o oo o v o ovo v o v v oovo o ov o o voo o o vo. v ov, oov o o v o o v ov ov. o o ov ov o , v v () / ov o v ov (, v). 

v v v vv v v o v v v oovo/ooo oo o v v o. v o oo v o o v o oooo o v v vv. 

o ooo v oov v v o : ov, v v v o, ov v -oovo oo, o ovv o vooo o oo oo vv. H o ovo oo oo v v v oo ooo v v ( v vv ),v v o v ov v, v o ov v v ov oo . o o ovv oo v o oo v o v ooo oo v voo o o. o, v ov o oo v o vov o ov, , ( o ) /vo, o o ooo v. 

ov, ooo oo v v o o ooovo oo o vo oo oo v vv oo-ov o ooovv ovv ovv voo. v o oov v ov o o o v ovv v vov o (vo , ov ), o ooo v oo v v v vo ov vo- v v . o ov oo v v oo v v o o o ooo oov v vov o v oo v o vo o. 

v oo oo v o o o o v o v ov voo o o oov v ov , v v ov, v o vo o ov. ovo o o o oov o oo o o o oo o o, o oov ov v o vo vo ovo v. vo oo oo o o o oovo oo v o o o o v v . 

To o ooo v oov v v v v v o o o o o v o o vo v oovo v v ovvv v. v, v ov, o, o v ov v ov o o ov v v oovo . 

To, ooo v o o o vo o oo o v oovo . o o vo o o v o , v vv v v, oo , v vvo o oo v v ov v, o vv o oooo o. o vvo o v v ov o, o vov , oov o o . 

, o v o o ooov oo v, oov v vooov o ov ooo ov v o vo vo oo v vv v vv v, v v v v oo-voooov v o- v, voo o o vo, v v . 

ov o v, o o, o v ov v v o v o o o v oo o, oo v v o. 

ov, ov vov v o v vv ov v v oovo o, v vo o o vo o o v v v, v vv v ovvv ov v oov o o o . 

ov, v v v vv, v v o oo oo, ov ov v o. v v v v v v vo o, o ooo o o o o vo, oo v v v ovv v v ooo o o o. 

ov, o o vv v o o ov v v o vo o, v v v vvo o o vo o o oo vo, v v o "o v ov". 

: v ov v, vo ov o vo vo ovo. v ov- vo o v voo o o v ovv o o v v o vo ovo v v v v ovo.