Περιεχόμενα  του  βιβλίου 

Η Πολυδιάστατη Κρίση και η Περιεκτική Δημοκρατία


 

Πρόλογος

 

Εισαγωγή


 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: Η ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΡΙΣΗ

 

Κεφάλαιο 1: Η ανάδυση τον σημερινού συστήματος

     

Κεφάλαιο 2: Μορφές νεωτερικότητας  

 

Κεφάλαιο 3: Η διεθνοποίηση της οικονομίας της αγοράς

 

Κεφάλαιο 4: «Παγκοσμιοποίηση» και Αριστερά


Κεφάλαιο 5:
 Οικονομία ανάπτυξης και αναπτυξιακή ιδεολογία

 

Κεφάλαιο 6: Τα αίτια της κατάρρευσης του σοσιαλιστικού προτάγματος

 

Κεφάλαιο 7: Η οικολογική αποτυχία  της οικονομίας ανάπτυξης

 

Κεφάλαιο 8: Η αποτυχία της οικονομίας ανάπτυξης στον Νότο


Κεφάλαιο 9:
 Οι συνιστώσες της πολυδιάστατης κρίσης

 

Κεφάλαιο 10: Υπάρχει διέξοδος από την κρίση;

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ

 

 

Κεφάλαιο 11: Η έννοια της δημοκρατίας

 

Κεφάλαιο 12: Τα θεμέλια του νέου απελευθερωτικού προτάγματος

 

Κεφάλαιο 13: Άμεση πολιτική δημοκρατία

 

Κεφάλαιο 14: Οικονομική δημοκρατία

 

Κεφάλαιο 15: Οι άλλες συνιστώσες της Περιεκτικής Δημοκρατίας

 

Κεφάλαιο 16: Η μετάβαση στην Περιεκτική Δημοκρατία

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή