Εκδήλωση στην Ισπανία

 Στις 19 Δεκέμβρη 2009 έλαβε χώρα ομιλία/συζήτηση επάνω στο πρόταγμα της Περιεκτικής Δημοκρατίας στην Girona της Καταλονίας, σε συνεργασία με το Καταλανικό Δίκτυο ΠΔ, στα πλαίσια της ετήσιας εκδήλωσης Jornada El Canvi  με τίτλο «Περιεκτική Δημοκρατία: Ας χτίσουμε μια νέα κοινωνία». Μίλησε ο Πάνος Λιβιτσάνος, μέλος του Ελληνικού Δικτύου ΠΔ, και ακολούθησε συζήτηση.

Democràcia Inclusiva de Espanya - Ελληνικό Δίκτυο Περιεκτικής Δημοκρατίας

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή