29-07-2011

Περιεκτική Δημοκρατία, τεύχος 22 (Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 2010)


Ο στόχος της αυτοδύναμης οικονομίας *

ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

PDF

 

1. Η έννοια της οικονομικής αυτοδυναμίας

Η έννοια της αυτοδυναμίας στο αναλυτικό πλαίσιο της ΠΔ νοείται πρωτίστως ως αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία δομών ισοκατανομής της οικονομικής δύναμης που θα δημιουργήσουν το αποκεντρωμένο θεσμικό υπόβαθρο για μια πραγματική οικονομική δημοκρατία σε μια μελλοντική απελευθερωτική κοινωνία. Ωστόσο, πέρα από αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο, η αποκατάσταση της αυτοδυναμίας σε συνθήκες διεθνοποίησης της οικονομίας, αποτελεί κατά την άποψη μας έναν εφικτό στόχο που την ίδια στιγμή παρέχει την μοναδική ρεαλιστική διέξοδο από τις καταστροφικές συνέπειες της λειτουργίας του συστήματος της οικονομίας της αγοράς σε όλα τα επίπεδα.

Βεβαίως, η αυτοδυναμία στο πλαίσιο της ΠΔ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με την αναχρονιστική και ανεφάρμοστη στις σύγχρονες συνθήκες ιδέα της αυτάρκειας ή έναν σοβινιστικό εθνικό απομονωτισμό. Αυτό που εννοούμε με τον όρο αυτοδυναμία είναι η δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την αποκατάσταση του αποτελεσματικού ελέγχου της κοινωνίας πάνω στην οικονομική διαδικασία, με την έννοια της κατάλυσης εκείνων των συστημικών δομών που παγιώνουν τον ετεροκαθορισμό των στόχων και του περιεχομένου της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας από υπερεθνικά κέντρα οικονομικής εξουσίας και τη δημιουργία συνθηκών που καθιστούν δυνατό τον αυτόνομο καθορισμό των παραγωγικών και καταναλωτικών μας αναγκών και τη στήριξη πρωταρχικά σε δικούς μας πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Ουσιαστικά, μιλάμε λοιπόν για ένα εναλλακτικό μοντέλο «ποιοτικής» ανάπτυξης που θα βασίζει τη βιωσιμότητα του στην ενδογενή ζήτηση και στις εγχώριες επενδύσεις, αντί του καταστροφικού μοντέλου εξωστρεφούς ανάπτυξης που υιοθετήθηκε από την Ελλάδα καθ’ υπόδειξη του ευρωπαϊκού τμήματος της υπερεθνικής ελίτ μετά την ένταξη της χώρας στις οικονομικές δομές της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η βασικότερη προϋπόθεση που πρέπει να ικανοποιηθεί προκειμένου η εγχώρια οικονομία να ανακτήσει έναν βαθμό αυτοδυναμίας, είναι η μονομερής έξοδος από την ΕΕ, η οποία αποτελεί τον κύριο θεσμικό φορέα που αναπαράγει την κυριαρχία του συστήματος της διεθνοποιημένης οικονομίας της αγοράς στον ευρωπαϊκό χώρο. Μόνο μέσα από την άμεση μονομερή έξοδο μπορεί η Ελλάδα να αποβάλει τις δομικές εξαρτήσεις της οικονομίας της από τις μητροπόλεις του ευρωπαϊκού οικονομικού κέντρου, να αμφισβητήσει τη σχέση θεσμοποιημένης υποτέλειας με τις ανεπτυγμένες οικονομίες της ευρωζώνης και να επιτύχει ένα άλλο είδος ανάπτυξης προσανατολισμένο στην ικανοποίηση των πραγματικών ανθρώπινων αναγκών, αντί της μεγιστοποίησης των κερδών των οικονομικών ελίτ.

Ωστόσο, πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η ανάκτηση της τοπικής αυτοδυναμίας δεν συνεπάγεται την ανασυγκρότηση μιας «εθνικής» οικονομίας όπου ένα συγκεντρωτικό κράτος καθορίζει μονομερώς «από τα πάνω» το επίπεδο και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας στη βάση τεχνοοικονομικών αναπτυξιακών κριτηρίων, ούτε μια οικονομία κάτω από την αιγίδα μιας πατριωτικής αστικής τάξης.

Αν η οικονομική αυτοδυναμία πρόκειται να αποτελέσει το προκαταρκτικό βήμα για μια μελλοντική αυτόνομη κοινωνία όπου ένας άλλος τρόπος ζωής κι ένα εναλλακτικό αξιακό σύστημα θα έχει καταστεί ηγεμονικό, τότε η έξοδος από την ΕΕ θα πρέπει να συνοδεύεται από μια ριζοσπαστική αλλαγή τόσο στα καταναλωτικά πρότυπα του πληθυσμού, όσο και στη δομή της εγχώριας παραγωγής. Με τη σειρά τους, οι δύο αυτοί στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω του παραδοσιακού μοντέλου της σχεδιασμένης οικονομίας, ούτε βέβαια μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτό που χρειάζεται είναι, κατά την άποψη μας, η εισαγωγή ενός υβριδικού συστήματος που θα συνδυάζει την κρατική δραστηριότητα με την ανάπτυξη ενός αυτοδιαχειριζόμενου δημοτικού οικονομικού τομέα, με τάση προς όλο και μεγαλύτερη αποκέντρωση των βασικών οικονομικών λειτουργιών, δηλαδή με τάση συνεχούς επέκτασης του αυτοδιαχειριζόμενου δημοτικού τομέα σε βάρος τόσο του ιδιωτικού καπιταλιστικού τομέα όσο και του κρατικού, στον δρόμο για μια οικονομική δημοκρατία, δηλαδή μια κοινωνία ισοκατανομής της οικονομικής δύναμης.

2. Πώς θα γίνει η μετάβαση σε μια αυτοδύναμη οικονομία ;

Πώς όμως μπορεί να λειτουργήσει το πρωτόγνωρο αυτό οικονομικό μοντέλο και πώς θα επιτευχθεί η μετάβαση από μια οικονομία εξαρτημένη από το διεθνές κεφάλαιο, σε μια αυτοδύναμη οικονομική δομή με σαφώς διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά;

Η ριζική μεταβολή της κατανάλωσης μπορεί να δρομολογηθεί μέσω της εισαγωγής μιας σειράς ριζοσπαστικών αναδιανεμητικών φορολογικών μέτρων που θα λειτουργήσουν κατασταλτικά ως προς την κατανάλωση των, σχεδόν αποκλειστικά εισαγόμενων, αγαθών πολυτελείας. Έτσι, θα χτυπηθεί η έμμεση οικονομική δύναμη που ασκούν οι εύπορες κοινωνικές ομάδες στη διαδικασία κατανομής των πόρων από τις δυνάμεις της αγοράς, μέσω της αγοραστικής δύναμης που διαθέτουν, και θα μειωθεί η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τις εισαγωγές. Ταυτόχρονα, θα δημιουργηθούν οι αναγκαίοι πόροι για την επιδότηση εισαγόμενων προϊόντων πρώτης ανάγκης που καταναλώνουν τα λαϊκά στρώματα και τη συγκράτηση των τιμών τους εν όψει της υποτίμησης της δραχμής. Τα παραπάνω μέτρα, σε συνδυασμό με τη δραστική φορολόγηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (τα έσοδα απο την οποία θα μπορούσαν να διατίθενται στην ανάπτυξη του «δημοτικού» τομέα γενικά και των «δημοτικών» επιχειρήσεων ειδικότερα) και την επιβολή ενός άκρως προοδευτικού φόρου στα μεγάλα εισοδήματα και τις τραπεζικές καταθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τον ριζοσπαστικό μετασχηματισμό του μεγέθους αλλά και της διάρθρωσης της εγχώριας κατανάλωσης, μέσω της αυξημένης ζήτησης για προϊόντα που παράγονται στο εσωτερικό σε βάρος των εισαγόμενων αγαθών πολυτελείας. Παράλληλα, μέσω και της αναγκαστικής αποταμίευσης που συνεπάγεται η αυξημένη φορολογία, θα συγκροτηθεί και το δημοσιονομικό υπόβαθρο που χρειάζεται, προκειμένου να διοχετευτούν οι διαθέσιμοι πόροι σε μια διαδικασία ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής, η οποία θα χρειαστεί να ενισχυθεί για να μπορεί να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού.

Σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δομής τώρα, ο αναγκαίος μετασχηματισμός του παραγωγικού προτύπου μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος παραγωγικών επενδύσεων, που θα αναθέσει αρχικά το κομμάτι της έρευνας και του προγραμματισμού σε ερευνητικούς φορείς του δημοσίου, λόγω της συνολικής γνώσης των οικονομικών δεδομένων και των αναγκών που απαιτείται σε ένα πρόγραμμα εθνικής κλίμακας. Από εκεί και πέρα όμως, η προσπάθεια αυτή οφείλει να καθιερώσει νέους θεσμικούς μηχανισμούς άμεσης δημοκρατίας στο τοπικό - δημοτικό επίπεδο, που θα αναλάβουν ενεργό ρόλο τόσο στον καθορισμό των κατά τόπους αναγκών, όσο και στον επιμερισμό των πόρων, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση των οικονομικών μονάδων που θα επιφορτιστούν με τη διεκπεραίωση της παραγωγικής διαδικασίας.

Τέτοιοι θεσμοί μπορούν να είναι οι δημοτικές τράπεζες, που αρχικά μπορεί να λειτουργήσουν ως παραρτήματα των εθνικοποιημένων τραπεζών, οι οποίες θα απορροφούν τους πόρους που θα προέλθουν από τη φορολογία και την αναγκαστική αποταμίευση, για να τους κατανείμουν όχι μόνο σε έργα υποδομής που θα ενισχύσουν την τοπική παραγωγή, αλλά και σε σύγχρονες αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις («δημοτικές» επιχειρήσεις) που θα τελούν υπό τον γενικό έλεγχο των δημοτικών συνελεύσεων και θα τις διαχειρίζονται άμεσα και συλλογικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι σε αυτές. Τα κριτήρια με τα οποία θα αποφασίζεται η δανειοδότηση των εν λόγω επιχειρήσεων δεν θα είναι βέβαια τα καταστροφικά τεχνοοικονομικά κριτήρια της οικονομίας ανάπτυξης, αλλά, αντίθετα, θα προσμετρούνται ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως το κατά πόσο συμβάλλουν στην αυτοδύναμη ανάπτυξη, στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στη μεγιστοποίηση της απασχόλησης, στην ουσιαστική αποκέντρωση της παραγωγής (μέσω της ανάπτυξης της δημοτικής παραγωγικής δομής) και στη δημοκρατική αυτοδιεύθυνση της τοπικής κοινωνίας. Τελικός στόχος θα πρέπει για εμάς να είναι η πλήρης μετακύλιση της πολιτικής και οικονομικής διαδικασίας και η αποκέντρωση όλων των μορφών δύναμης σε μια συνομοσπονδία αυτόνομων και αυτοδύναμων δήμων που θα έχουν την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των μέσων παραγωγής.

3. Η αυτοδύναμη οικονομία ως η βάση ενός νέου διεθνισμού

Οι ριζοσπαστικές αυτές αλλαγές λοιπόν, τόσο στη δομή της παραγωγής, όσο και της κατανάλωσης, είναι ικανές να συντελέσουν στην ανάδυση ενός βιώσιμου εναλλακτικού οικονομικού μοντέλου βασισμένου στην αρχή της αυτοδυναμίας και την αρχή της »δημοτικής» οργάνωσης. Ωστόσο, οι αυτοδύναμες οικονομίες θα μπορούσαν, στο πλαίσιο μιας νέας διεθνιστικής προσέγγισης, να συστήσουν εναλλακτικές περιφερειακές οικονομικές ενώσεις στο πλαίσιο των οποίων, χώρες που βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης, θα επιδίδονται σε ανταλλαγές πλεονασμάτων και θα δημιουργήσουν επίπεδες οικονομικές σχέσεις αλληλεξάρτησης, αμοιβαίας αυτοδυναμίας και συλλογικής στήριξης, αντί των ιεραρχικών σχέσεων ανταγωνισμού, εξάρτησης και κυριαρχίας γύρω από τις οποίες δομούνται τα σύγχρονα καπιταλιστικά οικονομικά μπλοκ χωρών που χαρακτηρίζονται από πελώρια ανισομέρεια οικονομικής δύναμης.

Στόχος αυτής της εναλλακτικής μορφής εμπορίου θα είναι η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας μιας χώρας, η διατήρηση του ελέγχου της επί των φυσικών και ανθρώπινων πλουτοπαραγωγικών πόρων και η ικανοποίηση όλων των βασικών αναγκών των πολιτών που μετέχουν σε αυτές. Είμαστε της άποψης ότι η καταστροφική οικονομική κρίση του συστήματος, που διανύουμε, απονομιμοποίησε σε μεγάλο βαθμό στις συνειδήσεις των μη-προνομιούχων κοινωνικών στρωμάτων το μέχρι πρότινος παντοδύναμο σύστημα της οικονομίας της αγοράς. Η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας συνειδητοποιεί βαθμιαία ότι η περαιτέρω συγκέντρωση οικονομικής δύναμης, η ανεπανόρθωτη καταστροφή του περιβάλλοντος και η ακόμη πιο μεγάλη διεύρυνση της ανισότητας αποτελεί προϋπόθεση για την αναπαραγωγή του παράλογου και τυραννικού συστήματος. Οι υποκειμενικές συνθήκες λοιπόν έχουν αλλάξει και δημιουργούν πλέον τις προϋποθέσεις για μια θετική αποδοχή της κοινωνίας σε εναλλακτικά οικονομικά προτάγματα που θα διασφαλίζουν την ικανοποίηση των βασικών αναγκών όλων των πολιτών, μια ισόρροπη σχέση με το φυσικό περιβάλλον και τελικά τον έλεγχο των πολιτών πάνω σε όλες τις πτυχές της ζωής τους στη βάση της αυτοδυναμίας και ενός νέου διεθνισμού. Ας μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

____________________________

* Το κείμενο αυτό βασίζεται στην παρέμβαση του Πάνου Δράκου κατά την πρόσφατη παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου του Τάκη Φωτόπουλου Η Ελλάδα ως προτεκτοράτο της υπερεθνικής ελίτ: Η ανάγκη για άμεση έξοδο απο την ΕΕ και για μια αυτοδύναμη οικονομία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

της κοινωνίας σε εναλλακτικά οικονομικά προτάγματα που θα διασφαλίζουν την ικανοποίηση των βασικών αναγκών όλων των πολιτών, μια ισόρροπη σχέση με το φυσικό περιβάλλον και τελικά τον έλεγχο των πολιτών πάνω σε όλες τις πτυχές της ζωής τους στη βάση της αυτοδυναμίας και ενός νέου διεθνισμού. Ας μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

____________________________

* Το κείμενο αυτό βασίζεται στην παρέμβαση του Πάνου Δράκου κατά την πρόσφατη παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου του Τάκη Φωτόπουλου Η Ελλάδα ως προτεκτοράτο της υπερεθνικής ελίτ: Η ανάγκη για άμεση έξοδο απο την ΕΕ και για μια αυτοδύναμη οικονομία.