Περιεχόμενα  του  βιβλίου 

Η Νεοφιλελεύθερη Συναίνεση και η Κρίση της Οικονομίας Ανάπτυξης

Διαγράμματα

Πίνακες

Πρόλογος

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

1. Η κλασική έννοια της προόδου και η οικονομία ανάπτυξης

2. Η οικονομία ανάπτυξης σήμερα. Φθάσαμε στο τέλος;

3. Τρεις υποθέσεις για τον χαρακτήρα της κρίσης

4. Η οικονομική κρίση της καπιταλιστικής οικονομίας ανάπτυξης.

5. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της σημερινής κρίσης

6. Η κρίση της εξουσιαστικής τάσης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

1. Τα οικονομικά αίτια της κατάρρευσης του «υπαρκτού σοσιαλισμού»

2. Η σημασία της περεστρόικα και τον πραξικοπήματος τον 1991

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

 

1. Τα αίτια της αποτυχίας του σοσιαλιστικού προτάγματος

2. Ο οικονομικός ρόλος του καπιταλιστικού Κράτους

3. Η περίοδος της σοσιαλδημοκρατικής συναίνεσης

4. Η κατάρρευση της σοσιαλδημοκρατικής συναίνεσης

5. Το περιεχόμενο της νεοφιλελεύθερης συναίνεσης

6. Ο νεοφιλελευθερισμός ως παγκόσμιο φαινόμενο
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

 

1. Τα μακρο-οικονομικά αποτελέσματα του νεοφιλελευθερισμού

2. Τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων

3. Τα υποτιθέμενα οφέλη των ιδιωτικοποιήσεων στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων

4. Ιδιωτικοποιήσεις και λαϊκός καπιταλισμός

5. Συμπέρασμα: πολιτικοί οι λόγοι των ιδιωτικοποιήσεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ

 

1. Τα Θύματα του νεοφιλελευθερισμού

2. Νεοφιλελεύθερη παιδεία και υγεία

3. Η δραματική διόγκωση της ανισότητας και της φτώχειας και οι κοινωνικές συνέπειες τους

4. Ο «κοινωνικός» χαρακτήρας του νεοφιλελευθερισμού

5. Η Αμερικανική «κοινωνία των 2/3»

6. Νεορατσισμός και νεοφιλελευθερισμός

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ

 

1. Επίθεση στο νεοφιλελευθερισμό

2. Η «αναπόφευκτη» ανεργία

3. Η δεύτερη φάση του νεοφιλελευθερισμού

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

1. Ο Ελληνικός στασιμοπληθωρισμός

2. Η απαρχή της νεοφιλελεύθερης συναίνεσης

3. Ο «οικουμενικός» χαρακτήρας της κρίσης

4. Η διαρθρωτική πλευρά της κρίσης

5. Η εξάντληση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων τον μεταπολεμικού μοντέλου

6. Η δημοσιονομική πλευρά της κρίσης

7. Νεοφιλελευθερισμός και σοσιαλδημοκρατία

8. Ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης

9. Η μετάβαση από το σημερινό σε ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

 

Α. ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 

1. Το μέγεθος του εξωτερικού χρέους

2. Το χρόνιο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο και η διαρθρωτική ανισορροπία

3. Τα αίτια της διαρθρωτικής ανισορροπίας

α. Η απουσία ενός ισχυρού μεταποιητικού τομέα

β. Το στρεβλό επενδυτικό πρότυπο

γ. Η ασυμβατότητα τον καταναλωτικού προτύπου

Β. ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

1. Η διόγκωση των δημοσίων ελλειμμάτων

2. Οι διαρθρωτικοί παράγοντες της διόγκωσης των δημοσίων δαπανών

α. Το κράτος ως ασφαλιστική δικλίδα στην ανεργία

β. Η δανειακή στήριξη της καταναλωτικής κοινωνίας στη δεκαετία τον `80

3. Οι διαρθρωτικοί περιορισμοί στην επέκταση των δημοσίων εσόδων

 

Γ. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Η ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

 

1. Υπάρχει «αντικειμενική» αλήθεια για την κρίση;

2. Η νεοφιλελεύθερη μυθολογία για την κρίση

3Η κακιά ΑΤΑ και άλλα παραμύθια

4Η νεοφιλελεύθερη φορολογική «επανάσταση»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Η ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

1. Η προσχώρηση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στη νεοφιλελεύθερη συναίνεση

2. Συναινετική και μη συναινετική Αριστερά

3. Ελληνικός Θατσερισμός

4. Κόμματα, αντί-κόμματα και το κοινωνικό μας τέλμα

5. Η νεοφιλελεύθερη κοινωνία των «δύο τρίτων»

6. Υπάρχει κοινωνία των «δυο τρίτων» στην Ελλάδα;

7. Ο μύθος του κοινωνικού διαλόγου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

 

1. Εκσυγχρονισμός και φιλελευθερισμός

2. Φιλελεύθερος και εναλλακτικός εκσυγχρονισμός

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΟΚ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Η ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

 

1. Η Νέα Οικονομική Τάξη, η ΕΟΚ και η Ελλάδα

2. Ο νέο-φιλελεύθερος χαρακτήρας της Ενιαίας Αγοράς

3. Η σημασία της Οικονομικής και Νομισματικής 'Ένωσης

4. Η δομική κρίση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ)

5. Το νεοφιλελεύθερο Μάαστριχτ και η περιφέρεια

6. Γιατί διογκώνεται το ρεύμα κατά τον Μάαστριχτ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΟΚ

 

1. Οι αρνητικές συνέπειες της ένταξης στην ΕΟΚ

2. Η σημασία τον Ευρωπαϊκού Νομισματικού συστήματος(ΕΝΣ) για την Ελλάδα

3. Γιατί «όχι» στο Μάαστριχτ

4.δ) Η συνομοσπονδία των αυτοδύναμων περιφερειών

3. Η μετάβαση στην Ευρώπη των περιφερειών


ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

 

© ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ:

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΗΓΗ.

 

 

Επιστροφή

ν-εθνών

γ) Η συνομοσπονδία των σοσιαλιστικών κρατών

δ) Η συνομοσπονδία των αυτοδύναμων περιφερειών

3. Η μετάβαση στην Ευρώπη των περιφερειών


ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

 

© ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ:

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΗΓΗ.

 

 

Επιστροφή