Περιεχόμενα  του  βιβλίου 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

 Ημι-ολοκληρωτική «Δημοκρατία» ή Περιεκτική Δημοκρατία;

 

 

 

Πρόλογος του συγγραφέα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Κεφάλαιο 1: Η πρώτη παγκοσμιοποιημένη κρίση

1.1 | Η πρώτη παγκοσμιοποιημένη κρίση και το αντισυστημικό κίνημα

1.2 | Οι ταξικές συνέπειες της παγκοσμιοποιημένης κρίσης

1.3 | Η κατάρρευση των οικονομικών «θαυμάτων»: μια παράπλευρη απώλεια  της παγκοσμιοποιημένης κρίσης

Κεφάλαιο 2: Οι μύθοι για το σύστημα της αγοράς και τις χρηματοπιστωτικές αγορές

2.1 | Το σύστημα της αγοράς: ο χειρότερος τρόπος κατανομής σπάνιων πόρων

2.2 | Οι χρηματοπιστωτικές αγορές ως απαραίτητο τμήμα της οικονομίας της αγοράς

Κεφάλαιο 3: Οι κύριες προσεγγίσεις σχετικά με τα αίτια της χρηματοπιστωτικής κρίσης

3.1 | Οι νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις

3.2 | Οι σοσιαλφιλελεύθερες προσεγγίσεις

3.3 | Οι προσεγγίσεις της ρεφορμιστικής Αριστεράς

3.4 | Μια νεο-Μαρξιστική προσέγγιση

Κεφάλαιο 4: Η προσέγγιση της Περιεκτικής Δημοκρατίας για τα αίτια της κρίσης

4.1 | Η σημερινή πολυδιάστατη κρίση: α) Η οικονομική διάσταση, β) Η κοινωνική διάσταση, γ) Η πολιτική διάσταση, δ) Η πολιτιστική και ιδεολογική διάσταση, ε) Η οικολογική διάσταση

4.2 | Η θέση της ΠΔ για τα αίτια της χρηματοπιστωτικής κρίσης

Κεφάλαιο 5: Ο μύθος για την Νέα Τάξη που δημιούργησε η κρίση

5.1 | Η ανάδυση της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης θεμέλιο της σημερινής κρίσης

5.2 | Η υπερεθνική ελίτ και ο ρόλος του κράτους σήμερα

5.3 | Σηματοδοτεί η κρίση κάποιο «τέλος εποχής»;

5.4 | Ο μύθος της αναδυόμενης Κινεζικής υπερδύναμης

Κεφάλαιο 6: Η νέα σοσιαλφιλελεύθερη συναίνεση και η ρεφορμιστική Αριστερά

6.1 | Οι στόχοι της Συνόδου των «20»

6.2 | Η διαμάχη στην υπερεθνική ελίτ για την αντιμετώπιση της κρίσης

6.3 | Η νέα σοσιαλφιλελεύθερη συναίνεση και οι μύθοι της ρεφορμιστικής Αριστεράς

6.4 | Οι μύθοι για την επιστροφή του σοσιαλισμού και της μικτής οικονομίας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κεφάλαιο 7: Η οικονομική διάσταση της κρίσης

7.1 | Ο συστημικός χαρακτήρας της κρίσης

7.2 | Ο γενικός χαρακτήρας της οικονομικής κρίσης και οι συνέπειες της

7.3 | Η Νεοφιλελεύθερη λαίλαπα των πολιτικών ελίτ

7.4 |Οι συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων

7.5 | Η καταστροφή της αγροτιάς μετα την ένταξη στην Ε.Ε.

Κεφάλαιο 8:  Η πολιτική διάσταση της κρίσης

8.1 | Η έννοια της πολιτικής κρίσης

8.2 | Η σημερινή «συναλλακτική δημοκρατία»

8.3 | Συμμετοχική «δημοκρατία»: η ιδεολογία του σοσιαλφιλελευθερισμού

Κεφάλαιο 9: Η κοινωνική διάσταση της κρίσης

9.1 | Η έννοια της κοινωνικής κρίσης

9.2 | Επιστρατεύσεις για την αντιμετώπιση των εργαζόμενων

9.3 | Χημικά και κλομπ για την αντιμετώπιση των φοιτητών και μαθητών

9.4 | Φυλακές για τα θύματα της εξάρτησης απο «ναρκωτικά» και όχι για τους θύτες στην ελίτ

Κεφάλαιο 10: Η οικολογική διάσταση της κρίσης

10.1 | «Οικονομία της ανάπτυξης»: η απώτερη αιτια της οικολογικής κρίσης

10.2 | Το πύρινο καλοκαίρι του 2007

10.3 | Ο ταξικός χαρακτήρας της οικολογικής κρίσης

10.4 | Υπάρχει διέξοδος στην οικολογική κρίση;

Κεφάλαιο 11: Η πολιτισμική διάσταση της κρίσης

11.1 | Ο διφυής χαρακτήρας της Ελληνικής πολιτισμικής κρίσης

11.2 | Η εγγενής πολιτισμική κρίση του Ελληνικού κράτους

11.3 | Η πολιτισμική κρίση στην παγκοσμιοποιημένη Ελλάδα

11.4 | Η κρίση των Ελληνικών πολιτιστικών θεσμών

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ: ΗΜΙ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;

Κεφάλαιο 12: Ημι-ολοκληρωτική αντιπροσωπευτική «δημοκρατία» και εξέγερση

12.1 | Η διεθνοποίηση της αντι-“τρομοκρατίας”

12.2 | Απο τη σοσιαλδημοκρατία, στον σοσιαλφιλελευθερισμο και απο εκεί στον σοσιαλφασισμό

12.3 | H ημι-ολοκληρωτική «δημοκρατία»

12.4 | Το φάντασμα της εξέγερσης σήμερα

12.5 | Ένας νέος Μάης του ’68;

Κεφάλαιο 13: Η κρίση και η επιτακτική ανάγκη για ένα νεο αντισυστημικο κίνημα

13.1 | Η Αριστερά σήμερα

13.2 | Η επιτακτική ανάγκη για ένα νεο αντισυστημικο πρόταγμα σήμερα

13.3 | Συμμετοχική Οικονομική και Πολιτική: η ιδεολογία του Κοινωνικού Φόρουμ;

13.4 | Τα γιατί των εργαζόμενων για την κρίση

Κεφάλαιο 14: Απο την ημι-ολοκληρωτική «δημοκρατία» στην Περιεκτική Δημοκρατία

14.1 | Γιατί η μόνη διέξοδος είναι μια πραγματική δημοκρατία;

14.2 | Γιατί σε μια Περιεκτική Δημοκρατία οι κρίσεις θα είναι Ιστορία

14.3 | Πώς λειτουργεί μια Συνομοσπονδιακή Περιεκτική Δημοκρατία; α) Πολιτική δημοκρατία, β) Οικονομική δημοκρατία, γ) Κοινωνική δημοκρατία, δ) Οικολογική δημοκρατία

14.4 | Απο την ημι-ολοκληρωτική «δημοκρατία» στην Περιεκτική Δημοκρατία

 

 

 

Επιστροφή